Motivational Lecture No. 60


Topic: “ଶବରୀ ଭକ୍ତି“

Date & Time: 30-Jun-2022     4pm  

Speaker:
ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ, ଲେଖକ, ପ୍ରବଚକ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ